નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો!
જો આપ GV Books સાથે જોડાઈને કમાણી કરવા માંગો છો તો Register/Apply પર ક્લીક કરીને રજીસ્ટર કરી દો. તમારુ એકાઉન્ટ Affiliate તરીકે એપ્રુવ થયા બાદ આપે અમારી વેબસાઈટની લીંક આપની યુ ટ્યુબ અથવા ટેલીગ્રામ ચેનલ કે વેબસાઈટ પર મૂકવાની રહેશે અને એના આધારે જે લોકો ખરીદી કરશે એના 25% આપના ખાતામાં જમા થશે. આ માટે તમારી પોતાની વેબસાઈટ, ટેલીગ્રામ ચેનલ કે જેમાં 5000 કરતાં વધુ લોકો જોડાયેલ હોય અને યુ ટ્યુબ ચેનલ (5000 થી વધુ સબસ્ક્રાઈબર)  ઈન્સ્ટાગ્રામ (15000 થી વધૂ ફોલોઅર્સ) હોય એ જરૂરી છે. વધુ માહિતી માટે નીચેના WhatsApp બટન પર ક્લીક કરો. 

This is the affiliates section of this store. If you are an existing affiliate, please log in to access your control panel.

If you are not an affiliate, but wish to become one, you will need to apply. To apply, you must be a registered user on this blog. If you have an existing account on this blog, please log in. If not, please register.

Affiliate Account GV Books દ્વારા Approve થયા બાદ Affiliate Link કઈ રીતે શેર કરવી તે માટે ઉપરનો વિડિયો જોઈ શકો છો.